DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Veterinární podmínky

Veterinární podmínky

 všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva

 psi musejí být v imunitě proti vzteklině dle daných předpisů

 psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 

 po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob